Valitse sivu

1078 kertaa nöyrä kiitos! Minut on valittu historian ensimmäiseen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuustoon. Tästä alkaa työ hyvinvointialueen rakentamiseksi.

***

Kaikki lupaavat aluevaaleissa parempia palveluita – nopeampaa hoitoon pääsyä, takuuta mielenterveyspalveluihin sekä laadukasta ikäihmisten hoivaa. Kaikki ovat näistä yhtä mieltä – minä myös.

Keinoja lupausten toteuttamiseksi esitetään vähemmän. Hallituksen sote-malli pikemmin vaarantaa kuin turvaa vantaalaisten ja keravalaisten sote-palvelut ja pelastustoimen. Alue ei voi itse käytännössä vaikuttaa tuloihinsa, vaan rahoitus tulee valtiolta.

Tästä syystä jokainen euro on käytettävä vaikuttavasti. Laadukkaat palvelut voidaan turvata vain uusilla rohkeilla ratkaisuilla. Näin turvataan sekä nuorten mielenterveyspalvelut sekä ikäihmisten laadukas hoiva ja hoito. Tästä on kyse aluevaaleissa.

Hyvinvointialueella tarvitaan uusia ratkaisuja. 

  • Uusia teknologioita ja digitaalisuutta tulee hyödyntää entistä enemmän. Esimerkiksi etävastaanottoja lisäämällä voidaan sekä parantaa palvelua että saada säästöjä.
  • Palvelut voidaan tuottaa fiksummin ja kustannustehokkaammin ottamalla yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita mukaan aikaisempaa enemmän palveluiden tuotantoon.
  • Palvelusetelit lyhentävät jonoja, lisäävät valinnanvapautta ja antavat myös pienille sote-alan yrityksille mahdollisuuden olla mukana tarjoamassa palveluita.
  • Hyvinvointialueelle on rakennettava tehokas hallinto, ja henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitettä aiempaa enemmän huomiota. Tämä on avain myös rekrytoinnissa onnistumiseen.

Äänestä ratkaisujen puolesta 💙

Sakari

Äänestäminen aluevaaleissa

Aluevaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 23.1.2022

Ennakkoäänestys 12.1.-18.1.2022.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vaaleissa ehdokkaat molemmista kaupungeista ovat samalla listalla ja kaikkia ehdokkaita voi äänestää.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle lähetettyyn ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. 

Oman äänestyspaikan voi myös tarkistaa tästä palvelusta: https://www.aanestyspaikat.fi/

Muista myös kuvallinen henkilöllisyystodistus!

 

Ratkaisuja

Nykyinen sote-uudistus on hallinnollinen uudistus. Uudistuksessa siirretään vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu valtion rahoitukseen sekä pieneltä osin asiakasmaksuihin.

”Uudistus” ei itsessään uudista muuta kuin hallintomallin ja rahoituksen. HUS-alueen erikoissairaanhoidon näkökulmasta rahoituksen ”uudistus” on todellisuudessa leikkaus.

Konkreettinen palveluiden uudistaminen ja kehittäminen jää hyvinvointialueiden vastuulle. Uusilla valituilla valtuutetuilla on suuri vastuu uuden hyvinvointialueen palveluiden rakentamisesta ja turvaamisesta.

Äänestäminen aluevaaleissa on tärkeää, vaikka ei pitäisikään itse ”uudistuksesta”. Todellinen uudistustyö käynnistyy paikallisesti heti vaalien jälkeen.

Vantaan ja Keravan aluevaltuustoon tarvitaan päättäjiä, joilla on esittää sote-jargonin sijaan ratkaisuja palveluiden turvaamiseksi.

Äänestä ratkaisujen puolesta!

#RATKAISU: Kehitetään digitaalisia palveluita ja asiointia

Digitaaliset ratkaisut tuovat palvelut lähemmäksi ja säästävät kustannuksia. Vantaalla voi jo nyt asioida sosiaali- ja terveyspalveluissa digitaalisesti Maisa-palvelun kautta 24/7. Digitaalisissa palveluissa ja asioinnissa on kuitenkin paljon kehitettävää. Hyvinvointialueen palveluiden kehittämisen yhtenä kärkenä tulee olla helppokäyttöiset ja selkeät digitaaliset palvelut.

#RATKAISU: Dataa hyödyntämällä parempia palveluita

Apotti-järjestelmä kerää valtavasti dataa mm. asiakkaista ja hoidoista. Apotissa on kehitettävää, jotta sen käyttö olisi nykyistä sujuvampaa ammattilaisille arkityössä. Laaja tietojen keruu tarjoaa kuitenkin mahdollisuuksia palveluiden kehittämiseen. Laajoja tietoaineistoja analysoimalla voidaan parantaa yksittäisen asiakkaan palveluita, tunnistaa toimivat hoitokäytännöt sekä havaita tarpeita resurssien kohdentamiselle uudella tavalla.

Tutkimusten mukaan 10 % väestöstä synnyttää noin 80 % sote-kustannuksista. Kun riskitekijät tunnistetaan ajoissa, voidaan vaikuttavilla ja kohdennetuilla palveluilla saada aikaan hyvinvointia ja säästöjä. Hyvinvointialueelle tarvitaan oma tutkimus- ja datatiimi ottamaan kaiken hyödyn irti Apotista.

#RATKAISU: Lisätään palveluseteleitä

Palvelusetelit lyhentävät jonoja, lisäävät valinnanvapautta ja antavat myös pienille sote-alan yrityksille mahdollisuuden olla mukana tarjoamassa palveluita. Palveluseteli tarkoittaa mallia, jossa pääset itse valitsemaan yksityisen palveluntuottajan, jolta palvelun hankit. Setelin arvo on tavallisesti mitoitettu niin, että maksat palvelusta itse vain samansuuruisen asiakasmaksun kuin julkisesti tuotetuissa palveluissa. Jos hoitotakuuaika uhkaa ylittyä, tulee olla oikeus saada aina automaattisesti palveluseteli.

#RATKAISU: Panostetaan henkilöstön hyvinvointiin

Laadukkaita palveluita ei ole ilman osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Jos hyvinvointialue ei ole houkutteleva työnantaja, kärsitään jatkuvista rekrytointihaasteista sekä työkuormituksen seurauksena kasvaneista sairauspoissaoloista. Avainratkaisuja ovat jatkuva vuoropuhelu henkilöstön kanssa, työn kuormittavuuden seuranta sekä kannustavien palkitsemismallien luominen. Uuden hyvinvointialueen on myös kilpailutettava työterveyshuoltonsa laatuperustein. Tämä parantaisi työterveyspalveluja.

#RATKAISU: Lisätään etävastaanottoja

Etävastaanotot ovat jo arkipäivää yksityisessä terveydenhuollossa. Etävastaanottoja lisäämällä voidaan sekä parantaa palvelua että saada säästöjä. Esimerkiksi Kainuussa on saatu etävastaanottoja määrätietoisesti lisäämällä poistettua terveyskeskusjonot. Kun useampi asia saadaan hoidettua hoitajan- tai lääkärin etävastaanotolla, aikoja on paremmin saatavilla myös asiointiin paikan päällä.

#RATKAISU: Yritykset laajemmin mukaan tuottamaan palveluita – Vähintään yksi terveysasema ulkoistettava

Hyvinvointialueen tulee ottaa laajemmin yritykset mukaan tuottamaan tulevaisuuden sote-palveluita. Yrityksillä on tarjolla paljon erilaisia ratkaisuja palveluiden tuottavuuden ja laadun parantamiseen. Muissa kaupungeissa on saatu jonot poistettua ulkoistetuilla terveysasemilla, joissa on otettu käyttöön uusia toimintatapoja, kuten esimerkiksi moniammatillinen tiimimalli. HALI:n selvityksen mukaan suurissa kaupungeissa ulkoistetuille terveysasemille pääsee hoitoon jopa viisi kertaa nopeammin kuin kunnan omalle terveysasemalle.

Esimerkiksi Kivistön tuleva uusi terveysasema olisi järkevää toteuttaa ulkoistettuna terveysasemana. Kilpailutuksessa voitaisiin edellyttää, että kiireettömään hoitoon pääsisi viikossa hoidontarpeen arvioinnista.

#RATKAISU: Järjestöt tiiviisti mukaan täydentämään palveluita

Sote-alan järjestöt tarjoavat Suomessa korvaamatonta tukea ja apua elämän haastavissa tilanteissa. Järjestöt onkin pidettävä tiiviisti mukana, kun palvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueelle. Osana hyvinvointialueen valmistelua tulee kartoittaa tiedot alueella toimivista järjestöistä ja sovittava yhteistyöstä. Järjestöt tarjoavat esimerkiksi tärkeää vertaistukea sekä potilaille että heidän läheisille.

#RATKAISU: Tehokas ja ketterä hallinto

Sote-uudistus on hallinnollinen uudistus, jossa sulautetaan useita organisaatioita yhteen. Vantaalla ja Keravalla työtä helpottaa se, että yhdistäminen koskee vain kahta organisaatiota ja alue on maantieteellisesti pieni. Tämä luo hyvät edellytykset tehokkaan ja ketterän hallinnon ja organisaation rakentamiseksi, mutta fuusioissa on aina olemassa riski hallinnon paisumiselle. Ensin on päätettävä palvelustrategiasta ja vasta tämän jälkeen lopullisesta organisaatiosta. Tarvittaessa hallinto- ja tukipalveluita on myös sopeutettava.

Somessa

Tue kampanjaa

Haluatko tukea kampanjaani? Merkittävin tuki on vaalipäivänä saatu luottamus.

Jotta viesti tavoittaa mahdollisimman monen, mainoksia tarvitaan someen, printtiin ja katukuvaan. Lahjoituksilla mahdollistat mainospaikkojen hankinnan.

Aluevaaleissa alle 1500 euron lahjoituksissa lahjoittajan nimeä ei ilmoiteta julkisesti.

Lahjoita MobilePaylla

Tee lahjoitus helposti puhelimella!

Yhteystiedot

Sakari Rokkanen

Haluatko mukaan kampanjaan tai mietityttääkö jokin asia? Ole rohkeasti yhteydessä:

040 7625340

sakari.rokkanen@vantaa.fi