Valitse sivu

Kuntavaalit 2017

Kiitos kaikille äänestäjille ja muille tukijoille vuoden 2017 kuntavaaleissa! Työ valtuustossa jatkuu.

Vantaa ei ole valmis –  kaupungin ja koko metropolialueen kasvu tarvitsee puolustajansa. Vahva visio ja käsitys koko kaupungin ja metropolialueen kasvusta luo edellytykset myös pienempien ja paikallisten asioiden muuttamiselle.

Haluan pääkaupunkiseudulle yhden kaupungin – metropolikaupungin. Metropoli toisi vantaalaisille työtä, lisäisi hyvinvointia ja sujuvoittaisi arkea. Vahva metropolikaupunki tukisi myös muiden minulle tärkeiden teemojen toteutumista. Metropoli loisi paremmat edellytykset lisärakentamiselle ja edullisemmalle asumiselle sekä turvaisi koulutuksen rahoituksen. Lisäksi Vantaalla on otettava kaikki hyödyt irti digitalisaatiosta ja uskallettava päivittää palvelut vastaamaan digiajan vaatimuksia.

Metropoli. Nyt.

Vantaalaiset ansaitsevat vahvan metropolin – työtä ja hyvinvointia, sujuvamman arjen ja paremmat palvelut. Haluammeko turvata palvelut vai rajat?

Minun silmissäni metropolialueella on vain yksi kaupunki, joka jakaantuu neljän eri ”hallinnollisen” kaupungin alueelle. Vähintäänkin Vantaan, Helsingin, Espoon ja Kauniaisten pitäisi yhdistyä uudeksi kaupungiksi  metropolikaupungiksi!

Voimavarojen kokoaminen on välttämätöntä. On keinotekoista ajatella Vantaata, Helsinkiä ja Espoota toistensa kilpakumppaneina. Todellisuudessa metropolialue kilpailee yrityksistä ja huippuosaajista muiden Itämeren alueen metropolien kanssa. Keskinäinen osa-optimointi vain karkottaa merkittävät toimijat muualle. Metropolialue on Suomen käyntikortti maailmalle ja viime kädessä tämän alueen menestys ratkaisee myös Suomen menestyksen.

Hajanaisen pääkaupunkiseudun tulevaisuus ei ole valoisa, ja voimme joutua maksamaan kovaa hintaa rajoistamme. Päätös on täysin omissa käsissämme – haluammeko turvata palvelut vai hallinnolliset rajat? Sote vie puolet kuntien tuloista, mutta velat jäävät. Alueelta ei myöskään löydy riittävän vahvaa yhteistä edunvalvontaa turvaamaan kasvun vaatimia resursseja. Palveluiden tarjonta ja laatu voidaan turvata kestävästi ainoastaan yhdistämällä metropolialueen voimavarat!

Hajaannus ei paranna kilpailukykyämme. Siksi maankäytön, asumisen ja liikenteen päätöksenteko on nostettava seudulliselle tasolle. Tiivis, yhtenäinen ja toimiva kaupunkikokonaisuus nostaa yritysten tuottavuutta, sujuvoittaa asukkaiden arkea ja on myös ympäristön kannalta kestävämpi ratkaisu. Kaupunkien yhdistäminen vahvistaisi myös demokratiaa. Jatkossa kaupunkilaiset pääsisivät suoraan vaikuttamaan vaaleissa esimerkiksi HSL:n ja muiden kuntayhtymien luottamushenkilöiden valintaan. Kun suurista linjoista päätettäisiin metropolitasolla, olisi lähipalveluista päättäminen siirrettävä uusille vaaleissa valittaville aluevaltuustoille ja tuotava päätöksenteko näin nykyistä lähemmäksi kuntalaisia.

Vein Vantaan valtuustossa äänestykseen esityksen metropolikaupungista maaliskuussa 2015. Tällöin kannatusta ei löytynyt riittävästi. Vantaalaisten tahtotila on kuitenkin selkeä enemmistä näyttää metropolille vihreää valoa

Edullisempaa asumista – Koti kaikille

Koti on meille kaikille tärkeä. Järkevällä politiikalla varmistetaan koti kaikille ja huolehditaan siitä, että rahaa jää reilummin muuhunkin kulutukseen.

Ainut kestävä tie edullisempaan asumiseen on vastata korkeaan kysyntään lisäämällä rajusti asuntojen tarjontaa. Tarjontaa saadaan kasvatettua kaavoittamalla lisää rakennusmaata, järkevöittämällä sääntelyä ja tiivistämällä erityisesti asemanseutuja. Tiivis ja kaupunkimainen rakentaminen asemaseuduilla mahdollistaa myös paremmat palvelut, väljemmän rakentamisen ja viheralueiden säilymisen keskustojen ulkopuolella sekä tukee joukkoliikenteen käyttöä ja vähentää liikenteen päästöjä.

Mielestäni yli 16 kerroksinen talo juna-aseman vieressä ei ole liian korkea tai opiskelijoille suunnattu alle 20 neliön yksilö liian pieni. Miksi rakennettavien autopaikkojen määrää tai asuntojen neliöitä ei voitaisi jättää laajemmin markkinoiden päätettäväksi? Erityisesti pitäisi purkaa turhia säädöksiä, kuten kaupungin määräys luonnonvalon pääsystä rappukäytävään, jotka syrjäyttävät asuntoneliöitä. Meidän tulee antaa enemmän tilaa asuntojoen etsijöille ja tuottajille määritellä tarpeensa ja tarjontansa!

Erityisryhmien, kuten opiskelijoiden ja asunnottomien, tapauksessa julkisesti tuetulla asuntotuotannolla on oma roolinsa, mutta ns. ”kohtuuhintaista” ARA-asuntotuotantoa lisäämällä ei ratkaista metropolialueen asumisen yleistä kalleutta (lisää aiheesta kannattaa lukea esimerkiksi täältä). Julkiset tarjontatuet tulisikin kohdistaa erityisryhmille. Kannatan lämpimästi kokeilua, jossa esimerkiksi yhteistyössä Hoassin kanssa voitaisiin rakennuttaa Tikkurilaan täysin uudenlaisia mikro-asuntoja opiskelijoiden tarpeeseen. Lisäksi VAV:n olisi palattava juurilleen ja painotettava vahvemmin asukasvalinnassaan kaikkein hädänalaisimmista huolehtimista.

Laadukasta koulutusta

Laadukas koulutus on parasta syrjäytymisen ehkäisyä. Metropoli turvaisi koulutuksen resurssit ja sisäilmakorjaukset sote- ja maakuntauudistuksen myllerryksessä.

Vantaa pärjää hyvin valtakunnallisissa koulutusvertailuissa. Meillä on pienet erot koulujen välillä ja olemme tehneet arvovalinnan säilyttää ryhmäkoot keskiarvojen alapuolella. Lisäksi teimme kuluneella valtuustokaudella kaksi tärkeää tulevaisuuteen katsovaa päätöstä – hankimme jokaiselle oppilaalle digitaaliset oppimisvälineet ja aikaistimme englannin opetuksen alkamaan jo ensimmäiseltä luokalta.

Helsinkiin ja Espooseen verrattuna jäämme kuitenkin jälkeen tuntitarjonnassa ja koulutukseen käytetyssä rahasummassa oppilasta kohden. Lähtötilanteesta huolimatta kaupunkien haasteet ovat yhteiset. Kaikki kaupungit kamppailevat sisäilmaongelmien kanssa ja tuleva sote- ja maakuntauudistus uhkaa kaupunkien investointikykyä. Kuntien ainut merkittävä sopeutusvara jää koulutuspalveluihin. Metropoli kokoaisi alueen sivistyksen voimavarat yhteen ja turvaisi laadun koko alueella. Kun hallinnosta saataisiin säästöjä ja oppilaaksiottoalueet joustaisivat yli keinotekoisten kuntarajojen, voitaisiin voimavarat keskittää tärkeimpään – laadukkaaseen opetukseen ja terveisiin tiloihin.

Laadukas koulutus on parasta syrjäytymisen ehkäisyä. Tutkimukset osoittavat, että tärkein pohja luodaan jo varhaiskasvatuksessa. Haluankin, että mahdollisimman moni vantaalainen lapsi osallistuisi maksuttomaan ja osapäiväiseen varhaiskasvatukseen. Peruskoulun päättyminen on nuorille elämän keskeinen nivelvaihe. Jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle onkin taattava koulu- tai harjoittelupaikka yhteistyössä kaupungin, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Digi-vallankumous

Vantaasta on tehtävä Suomen ensimmäinen kaupunki, jossa kaikki palvelut ovat saatavilla sähköisesti, ja mieluiten vielä 24/7.

Vantaa tarvitsee kunnianhimoisen digivallankumouksen. Uusien digitaalisten ratkaisujen ja teknologioiden käyttöönotolla on sekä mahdollista parantaa palvelua että kasvattaa tuottavuutta ja saada aikaan säästöjä. On 90-lukua ajatella, että palvelut ovat hyvin saavutettavissa, kun ne löytyvät lähiostarilta ja ovat auki kahdeksasta neljään. Kaikkien julkisten palveluiden pitäisi liikkua 2010-luvulla mukana taskussa, muutaman painalluksen päässä.

Yksityisellä puolella voit hoitaa pankkiasiat netissä, tavoittaa älypuhelimella lääkärin etävastaanotolla tai tilata ruuat kotiisi. Osaaminen ja ratkaisut ovat jo olemassa. Kuntien pitäisi kilpailuttaa ratkaisuja valmiiden tuotteiden sijaan ja avata suuret ja pienet ongelmat yritysten ratkottaviksi. Markkinoilla on paljon ketteriä toimijoita, joilta löytyy edullisia ja kevyitä ratkaisuja tuottavuuden ja asiakaspalvelun parantamiseen.